Over ons

Stichting FUTUR

FUTUR is in 1997 opgericht als jongerenorganisatie van de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM). Sinds juli 2003 is FUTUR een onafhankelijke, zelfstandige stichting.

Het bestuur van FUTUR bestaat uit jonge ambtenaren die bij verschillende overheidsorganisaties werken. Door het werken voor de overheid jong, fris en eigentijds te maken haalt FUTUR veel werk uit handen van verschillende overheidsdiensten. FUTURisten zijn bevlogen, betrokken, ambitieus en meer dan gemiddeld geïnteresseerd in ontwikkelingen binnen de maatschappij, de politiek en vooral de overheid. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en doen de activiteiten puur uit enthousiasme en passie voor de missie en de toekomst van de publieke sector.

Jaarplan

Download hier ons jaarplan.

Onze Missie: Verbinden, Vertellen en Vertegenwoordigen

FUTUR is hét landelijke netwerk van én voor jonge ambtenaren die werkzaam zijn bij overheidsorganisaties in Nederland. FUTUR brengt jonge ambtenaren met elkaar in contact voor netwerkvorming en uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën. FUTUR verbindt jonge ambtenaren, weet wat er onder jonge ambtenaren leeft, vertegenwoordigt jonge ambtenaren en vertelt het verhaal van jonge ambtenaren.

Onze visie

Stichting FUTUR zet zich in om de meerwaarde van jonge ambtenaren voor de publieke sector en de maatschappij onder de aandacht te brengen. FUTUR draagt bij aan de profilering van jonge ambtenaren, niet alleen binnen de publieke sector, maar ook daarbuiten. Jonge ambtenaren zijn van groot belang voor het Nederland van de toekomst. Zij zorgen voor energie en vernieuwende ideeën in de publieke sector. In deze periode wordt veel gesproken over transities. Het is een spannende tijd met urgente vraagstukken die de toekomst bepalen. Frisse blikken, vernieuwende aanpakkers en creatieve ideeën zijn nodig voor passende antwoorden. FUTUR staat voor een overheid waar jonge ambtenaren optimaal hun bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van deze vraagstukken. FUTUR biedt een podium om best practices uitwisselen en zich kunnen blijven ontwikkelen. Wanneer jonge ambtenaren juist gepositioneerd worden binnen hun organisatie kunnen zij verandering teweeg brengen, inspireren en schitterende resultaten behalen. Dit vraagt om durf bij overheidsorganisaties.

Thema 2024

NOMINEER HIER JOUW JONGE AMBTENAAR VAN HET JAAR!

Dit jaar staat in teken van de streetwise ambtenaar. De Jonge Ambtenaar van het Jaar 2024 zal als echte streetwise ambtenaar de jonge ambtenaar vertegenwoordigen. Ken je iemand die streetwise is, nomineer degene voor 31 december 2023!

Een streetwise ambtenaar is iemand met aandacht voor inwoners, die weet wat er leeft in de maatschappij en deze uitdagingen met beide handen aanpakt. Streetwise is dat je contact legt met inwoners en alert bent op hun behoefte. Je bent hier vindingrijk in, durft buiten de kaders te denken en bent geïnteresseerd in de verschillende perspectieven op thema's. Je houdt ervan om met de (spreekwoordelijke) poten in de klei te staan en hebt een blik van buiten naar binnen. FUTUR vindt streetwise, dé eigenschap van de ambtenaar van de toekomst en daarom is het gekozen als het thema voor de verkiezing van 2024!

Ken jij deze ambtenaar? Dan is dit één van de mensen die je moet nomineren voor de Jonge Ambtenaar van het Jaar Verkiezing 2024! Doe dat via onderstaand formulier:

Onze missie

FUTUR wil voor de jonge ambtenaar een verbinder zijn. FUTUR verbindt jonge ambtenaren zodat zij kennis en kunde uit kunnen wisselen en zich kunnen blijven ontwikkelen. FUTUR brengt jonge ambtenaren met elkaar in contact voor netwerkvorming, uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën. FUTUR weet wat hierdoor wat er onder jonge ambtenaren leeft. Als FUTUR willen we de jonge ambtenaren perspectief geven. Door deel te nemen aan FUTUR evenementen leer je over andere overheidslagen en leer je mensen kennen van diverse organisaties. Je krijgt als jonge ambtenaar een completer beeld van de mogelijkheden om te werken binnen de overheid. Activiteiten zoals de verkiezing van Jonge Ambtenaar van het Jaar en JANE. Daarnaast ondersteunen we jonge ambtenaren met het opzetten van een Jonge Ambtenaren Netwerk in hun eigen organisatie.
FUTUR zet zich verder in om de meerwaarde van jonge ambtenaren voor de publieke sector en de maatschappij onder de aandacht te brengen. FUTUR draagt bij aan de profilering van jonge ambtenaren tot 36 jaar, niet alleen binnen de publieke sector, maar ook daarbuiten. Jonge ambtenaren zijn van groot belang voor het Nederland van de toekomst. Zij zorgen voor energie en vernieuwende ideeën in de publieke sector. FUTUR biedt een platform voor jonge ambtenaren die betrokken zijn bij publieke en maatschappelijke vraagstukken, een visie hebben op (werken binnen) de publieke sector, ambitieus zijn om vernieuwing tot stand te brengen en de verbindingen leggen tussen verschillende partijen.
FUTUR vormt een brug tussen jonge ambtenaren en overheidsmanagers en andere partners. Bestaande uit jonge ambtenaren en in continue contact met de eigen achterban, weet FUTUR als geen ander wat er onder de jonge ambtenaren leeft. Op die manier kan FUTUR constructief feedback geven aan organisaties binnen en rondom de publieke sector. Zo kunnen zij beter inspelen op de behoeften van jonge werknemers, zodat zij hun talenten optimaal in kunnen zetten voor de publieke sector en de maatschappij.
Jonge ambtenaren zijn werkzaam bij de Rijksoverheid (ministeries, zelfstandige bestuursorganen, uitvoeringsorganisaties, Hoge Colleges van Staat, Rechterlijke Macht), en decentrale overheden (provincies, stadsregio’s, waterschappen en gemeenten).
Jonge Ambtenaren Netwerken zijn de jongere organisaties binnen overheidsorganisaties met jonge ambtenaren als hun leden. Zij zorgen binnen hun organisatie voor verbinding en organiseren activiteiten. FUTUR is trots op de relatie met de JAN’s en breidt deze graag uit. In de afgelopen jaren is het FUTUR netwerk en Jonge Ambtenaren Netwerken gegroeid tot meer dan 160 netwerken.
Overheidsorganisaties binnen de doelgroep van FUTUR zijn Rijksoverheid (ministeries, zelfstandige bestuursorganen, uitvoeringsorganisaties, Hoge Colleges van Staat, Rechterlijke Macht), en decentrale overheden (provincies, stadsregio’s, waterschappen en gemeenten).

Het bestuur

Het bestuur van FUTUR bestaat uit jonge ambtenaren die met veel enthousiasme op vrijwillige basis tijd en energie steken in de organisatie van alle activiteiten en initiatieven.

Stichting FUTUR wordt mede mogelijk gemaakt door deze partners en sponsoren die jonge ambtenaren een warm hart toedragen!

Wil jij ook partner worden? Neem dan contact op met ons bestuur!

Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!