Over ons

Onze visie

FUTUR is hét landelijke netwerk van én voor jonge ambtenaren die werkzaam zijn bij overheidsorganisaties in Nederland. FUTUR streeft naar een publieke sector die zich blijft uitdagen en vernieuwen door de stem van de jonge ambtenaar te laten horen.

FUTUR wil voor de jonge ambtenaar een platform zijn, voor Jonge Ambtenaren Netwerken een sparringpartner en voor overheden een verbindende gesprekspartner. FUTUR brengt jonge ambtenaren met elkaar in contact voor netwerkvorming, uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën. FUTUR weet wat er onder jonge ambtenaren leeft. Door slimme partnerships en een voortrekkersrol te nemen vertolkt FUTUR de stem van jonge ambtenaren richting werkgevers en partners binnen en buiten de overheid en vertelt over de grote waarde van jonge mensen in de publieke sector.

Stichting FUTUR

FUTUR is in 1997 opgericht als jongerenorganisatie van de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM). Sinds juli 2003 is FUTUR een onafhankelijke, zelfstandige stichting.

Het bestuur van FUTUR bestaat uit zes vrijwilligers die bij verschillende overheidsorganisaties werken. Door het werken voor de overheid jong, fris en eigentijds te maken haalt FUTUR veel werk uit handen van verschillende overheidsdiensten. FUTURisten zijn bevlogen, betrokken, ambitieus en meer dan gemiddeld geïnteresseerd in ontwikkelingen binnen de maatschappij, de politiek en vooral de overheid. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en doen de activiteiten puur uit enthousiasme en passie voor de missie en de toekomst van de publieke sector.

Onze missie

De overheid is bij uitstek een sector waar op verschillende plekken door mensen een gelijksoortige bijdrage wordt geleverd. FUTUR verbindt jonge ambtenaren zodat zij kennis en kunde uit kunnen wisselen en zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit doet FUTUR onder andere door jonge ambtenaren te ondersteunen met het opzetten van een Jonge Ambtenaren Netwerk in hun eigen organisatie en het organiseren van ontmoetmomenten voor jonge ambtenaren, zoals de verkiezing van Ambtenaar van het Jaar en de uitreiking van de FUTURPROOFaward.
Jonge ambtenaren zijn van groot belang voor het Nederland van de toekomst. Zij zorgen voor energie en vernieuwende ideeën in de publieke sector. FUTUR zet zich verder in om de meerwaarde van jonge ambtenaren voor de publieke sector en de maatschappij onder de aandacht te brengen. FUTUR draagt bij aan de profilering van jonge ambtenaren tot 36 jaar, niet alleen binnen de publieke sector, maar ook daarbuiten. FUTUR biedt een platform voor jonge ambtenaren die betrokken zijn bij publieke en maatschappelijke vraagstukken, een visie hebben op (werken binnen) de publieke sector, ambitieus zijn om vernieuwing tot stand te brengen en de verbindingen leggen tussen verschillende partijen.
FUTUR vormt een brug tussen jonge ambtenaren en overheidsmanagers en andere partners. Bestaande uit jonge ambtenaren en in continue contact met de eigen achterban, weet FUTUR als geen ander wat er onder de jonge ambtenaren leeft. Op die manier kan FUTUR constructief feedback geven aan organisaties binnen en rondom de publieke sector. Zo kunnen zij beter inspelen op de behoeften van jonge werknemers, zodat zij hun talenten optimaal in kunnen zetten voor de publieke sector en de maatschappij.
De jonge ambtenaren in onze doelgroep zijn werkzaam bij de rijksoverheid (ministeries, zelfstandige bestuursorganen, uitvoeringsorganisaties, Hoge Colleges van Staat, Rechterlijke Macht), de decentrale overheid (provincies, stadsregio’s, waterschappen en gemeenten), wetenschappelijke instellingen, het onderwijs, de politie en politieke partijen.

Het bestuur

Het bestuur van FUTUR bestaat uit jonge ambtenaren die met veel enthousiasme op vrijwillige basis tijd en energie steken in de organisatie van alle activiteiten en initiatieven.

Stichting FUTUR wordt mede mogelijk gemaakt door deze partners en sponsoren die jonge ambtenaren een warm hart toedragen!

Wil jij ook partner worden? Neem dan contact op met ons bestuur!

Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!