Verlenging samenwerking Vereniging werken voor waterschappen

Na een eerste jaar waarin FUTUR onder andere een evenement voor de jonge Waterschappers heeft georganiseerd en een onderzoeksrapport heeft geschreven over wat er leeft bij jonge Waterschappers, presenteert FUTUR nu met trots een tweejarige verlenging van de samenwerking met zijn partner de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw), de werkgeversvereniging van de waterschappen en gelieerde organisaties. De Vwvw onderhandelt voor een cao en wil proactief en interactief verbinden met alle medewerkers bij alle leden. Zo vertegenwoordigen ze ook de jonge medewerkers. Dit doen ze zowel voor de waterschappen als voor de aan de waterschappen gelieerde organisaties.

“Het is van belang dat we bijvoorbeeld bij de besluiten die we nu nemen bedenken of die over 10 of meer jaar ook nog ‘duurzaam’ zijn. Het betrekken van jonge ambtenaren bij die advisering vind ik van groot belang. Ze zijn er, maak er dus gebruik van!”

FUTUR gaat de komende twee jaar samen met de Vwvw zich inzetten voor: 

  • FUTUR ontmoet: in een collegetour-achtige setting kunnen geïnteresseerde jonge waterschappers en andere ambtenaren kennismaken met bekende en inspirerende sprekers vanuit of over het openbaar bestuur. 
  • FUTUR loopt mee: Een jonge waterschapper / ambtenaar krijgt de mogelijkheid om een dag mee te lopen met een directeur en visa versa. 
  • FUTUR ondersteunt: FUTUR heeft de kennis in huis om een vereniging op te richten voor jonge waterschappers of verder uit te bouwen. Daarnaast organiseert FUTUR (digitale) bijeenkomsten voor jonge waterschappers om op deze manier te peilen wat er leeft, kennis te delen en de onderlinge verbinding van de waterschappers en de verenigingen voor jonge waterschappers te versterken. 

Wouter Slob, secretaris-directeur van waterschap Zuiderzeeland en namens de Kring Directeuren Waterschappen landelijk de portefeuillehouder voor de samenwerking met FUTUR, daagt graag de jonge waterschappers uit om met FUTUR het gesprek aan te gaan over wat er leeft en op deze manier met elkaar in verbinding te komen en staan. Wat er leeft brengt Wouter onder de aandacht bij de andere secretaris-directeuren, waarbij het pas echt leuk gaat worden als het een beetje schuurt. Kortom de mening van de jonge waterschappers telt! 

FUTUR en de Vwvw kijken uit naar een vruchtbare samenwerking de komende jaren! 

Ben jij nou een jonge ambtenaar en werk jij voor een waterschap of een daar aan gelieerde organisatie en wil jij verder kennismaken, meedenken of meewerken aan bovenstaande onderwerpen. Mail dan naar: Info@futur.nl 

Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!