De drie finalisten voor de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2023 verkiezing zijn bekend

Hanane El Hadouchi (Gemeente Amsterdam), Femke Smit (Gemeente Kampen) en Eline van Weelden (Gemeente Rotterdam) vormen de top 3 van de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2023 verkiezing.

Ieder jaar organiseert FUTUR, het netwerk van jonge ambtenaren in Nederland, de verkiezing van de Jonge Ambtenaar van het Jaar. Dit doet FUTUR om de kwaliteit en toegevoegde waarde van jonge ambtenaren binnen de overheid onder de aandacht te brengen, jonge ambtenaren te inspireren hun rol te nemen in de veranderende overheid én jonge ambtenaren met elkaar in verbinding te brengen.

FUTUR is dit jaar op zoek naar de Pionierende jonge ambtenaar. Een pionier is iemand die als (een van de) eerste met een bepaalde opgave aan de slag gaat. Dat kenmerkt zich door het vinden van nieuwe oplossingen en manieren van werken. Op vele plekken wordt er al volop gesleuteld aan de nieuwe inrichting van Nederland, zodat Nederland klaar is voor de toekomst. Jonge ambtenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Zij dragen met hun nieuwe kennis, innovatieve inzichten en werkwijzen bij uitstek bij aan de toekomst van Nederland.

De winnaar staat als ambassadeur voor jonge ambtenaren volop in de belangstelling, net als de organisatie waar de jonge ambtenaar werkt. Naast de eervolle titel ontvangt de winnaar een prachtig kunstwerk én een fantastische ervaring. De Jonge Ambtenaar van het Jaar is een geliefd spreker op congressen en events.

De afgelopen periode is via een selectieprocedure gekomen tot drie finalisten. Deze drie finalisten gaan de komende tijd de strijd met elkaar aan en maken kans op de felbegeerde titel. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Jonge ambtenaar van het Jaar 2023 verkiezingsavond in de jaarbeurs te Utrecht. Dit zal gebeuren op basis van een jurymiddag en publieksstemmen. Het is mogelijk te stemmen van 6 maart 2023 t/m 20 maart 2023.

De top 3 pionierende Jonge ambtenaren zijn:

Hanane El Hadouchi – Gemeente Amsterdam

Hanane werkt als beleidsadviseur onderwijs bij de gemeente Amsterdam. Hanane zet zich in voor de MBO-studenten van Amsterdam en heeft grote beleidsdoelen omgezet in concreet resultaat. Zo heeft ze de MBO-Denktank opgericht en het voor MBO Studenten voor de stad Amsterdam te werken als stagiaire of trainee. Hanane is een echte pionier en volgt haar eigen regels (lees: niet de bureaucratie), maar doet dit altijd met daadkracht, intelligentie en een warme lach.

Femke Smit - Gemeente Kampen

Femke is beleidsontwikkelaar Sociaal domein en zet zich in de rol als projectsecretaris in voor het sociaal innovatieve project de Thuisgevers dat beoogt statushouders tijdelijk te huisvesten in kerkelijk of maatschappelijk vastgoed. Femke doet dit als een echte pioinier door in een publiek private samenwerking bij te dragen aan het oplossen van dit maatschappelijke probleem. Femke is tot slot creatief in haar denken en betreed niet eerder gebaande paden.

Eline van Weelden – Gemeente Rotterdam

Eline zet zich op een creatieve en ontwerpende manier in voor een klimaatadaptieve, gezonde en circulaire stad Rotterdam. Op dit moment zijn er volgens haar vooral ‘beheerders’ bezig met de openbare ruimte. Maar beheren betekent doen wat je altijd al deed. Er wordt in deze tijd echt anders denken en doen gevraagd. Eline inspireert anderen en maakt samen met partners en de doelgroep prototypes om met kleine stappen grote resultaten te bereiken. Verbeeldingskracht speelt in het maken van prototypes een grote rol. Het belangrijkste is dat zij dit werk doet met een stellige overtuiging dat Rotterdam er over 10 tot 20 jaar anders uit moet ziet.


 

Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!