Op naar de provinciale statenverkiezingen! - deel 2

De provinciale statenverkiezingen komen er weer aan. Misschien kijk je vol spanning naar deze verkiezing. Misschien ook niet. Bij FUTUR vroegen we ons af: Wat gebeurt er richting de verkiezingen in de provincies? En vooral wat doen de jonge provincieambtenaren in aanloop naar 15 maart? De komende drie weken kun je lezen wat de invloed van de verkiezingen is op het werk van Lotte, Pim, Carlijn, Joppe en Maarten.

We zijn alweer een week dichterbij de verkiezingen, en daarom vandaag: Pim te Loeke, 26 jaar en sinds september werkzaam bij de Provincie Noord-Brabant als junior statenadviseur. 

Pim is bij de overheid gaan werken door zijn grote interesse in politiek. Het is voor hem echt een perfecte tijd om nu bij de provinciale statengriffie mee te mogen werken aan de voorbereiding van de verkiezingen. 

 

Welke invloed hebben de provinciale statenverkiezingen op jouw werk?

‘Ik begon in deze functie al meteen met 80% focus op verkiezingen en nog ongeveer 20% andere taken binnen de griffie. Je bent bezig met zoveel mogelijk voor te bereiden. En hoe dichterbij de verkiezingen, hoe meer je kunt doen en hoe meer tijd eraan op gaat. Je merkt dat de debatten meer politiek worden. Iedereen is er heel erg mee bezig. Mensen proberen zich goed te profileren om de verschillen tussen de partijen te laten zien. Het gaat niet echt hard op hard, maar het speelt zeker mee.’

 

Welke voorbereiding doe jij op dit moment voor de verkiezingen? 

‘Veel technische en organisatorische zaken worden geregeld door het centraal stembureau en gemeenten. De provincie is het contactpersoon voor de politieke partijen, we stemmen af met het centraal stembureau en we organiseren evenementen. Voor deze verkiezingen wordt er ingezoomd op de dilemma’s binnen de provincie. Om duidelijker te maken wat de provincie doet. Ook zijn er veel activiteiten gericht op jongeren, om te zorgen dat zij gaan stemmen. Zo zijn er werkbezoeken aan de ROC’s, universiteiten en hogescholen. Maar ook veel communicatie, het initiëren van stemhulpen en het organiseren van de uitslagenavond. En heel belangrijk: het inwerkprogramma van de provinciale staten. Er komen straks nieuwe statenleden en die moeten ook snel ingewerkt zijn. Aan ons de taak om samen met de ambtelijke organisatie een goed inwerkprogramma te maken, zodat de statenleden de juiste informatie ontvangen.’ 


Hoe is het om mee te werken hieraan?

‘Het is een hele bijzondere opdracht, omdat het maar een keer in de vier jaar terug komt. Ik krijg er veel energie van. Je leert de organisatie goed kennen en je mag samenwerken met veel collega’s. Ik leer en zie heel veel. Ook krijg ik veel verantwoordelijkheden. De druk is hoog, er is een hele duidelijke deadline. En dat maakt het heel anders dan ander werk dat ik heb gedaan bij de overheid. Dat bevalt me wel, ook juist dat tempo wat erin zit. Alle puzzelstukjes moeten straks bij elkaar komen. Het is goed om deze druk te voelen en bij te dragen aan de verkiezingen.’

 

Hoe kijk je naar de verkiezingen? 

‘De provincie is een bestuurslaag die moeilijk uit te leggen is. De effecten zijn pas later zichtbaar. Het werk is minder direct dan bijvoorbeeld taken bij gemeenten. Voor mijn gevoel is dat ook de reden dat er vaak een lage opkomst is bij de provinciale statenverkiezingen. Terwijl de provincie veel te zeggen heeft over de ruimte en hoe we die indelen.’

 

Gaat het werk van de ambtenaar van Provincie Noord-Brabant veranderen? 

‘Het wordt superspannend. Er hebben zich 20 partijen aangemeld en er is veel te kiezen. Voor kleine partijen wordt het spannend of zij de kiesdrempel van 1 zetel halen. Het is nog niet in te schatten hoe er gestemd gaat worden en welk effect dat gaat hebben. Voor de griffie blijft het in de basis hetzelfde, iedereen zo goed mogelijk ondersteunen zodat de statenleden hun werk goed kunnen doen. Maar voor de provincie is het wel spannend waar de accenten gaan liggen.’

 

Hoe sta jij tegenover de mogelijke veranderingen? 

‘Ik snap dat het spannend kan zijn of de accenten hetzelfde zijn en de programma’s doorgaan zoals nu. Maar dat hoort er ook bij als je in een politieke organisatie werkt. Je moet ook gehoor geven aan wat de stemmers willen. Het kan dat er veel meer partijen in de staten komen, dat wordt wel een puzzel voor de griffie. Daarbij spelen ook hele praktische zaken, zoals waar hebben al deze partijen hun fractiekamer? Als dat niet in de huidige fractiekamers past, dan moet daar echt even op gepuzzeld worden. Maar ook op andere zaken heeft de hoeveelheid partijen invloed, toch vind ik het niet beter of slechter. Het is vooral anders.’ 

 

Wat ga je doen op 16 maart? 

‘Slapen! Op 15 maart is de uitslagenavond van de provincie. We hebben gezegd dat het duurt tot 2 uur ’s nachts. Waarschijnlijk duurt het wel langer. 16 maart ga ik in de middag naar kantoor en even bezinnen wat er allemaal is gebeurd. Daarna moeten we aan de slag met de inwerkprogramma’s. Het is de eerste keer dat ik het meemaak, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Het is echt bijzonder om hierin mee te draaien. Ik hou wel van de dynamiek, het is elke dag wat anders.’Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!