Hybride werken voor de jonge Ambtenaar

Hey jonge ambtenaar,

Zat jij ook afgelopen woensdag thuis te werken? Waarschijnlijk wel.

Diezelfde woensdag schreef de NOS: ‘Jongeren in het nadeel als thuiswerken normaal wordt’

Veel organisaties zijn bezig om weer op kantoor medewerkers te kunnen ontvangen. Tegelijk worden er plannen gemaakt voor hybride werken, want er zitten zeker ook voordelen aan het (gedeeltelijk) thuiswerken. Er is daarom een grote kans dat thuiswerken niet geheel zal verdwijnen.

Het onderzoek waar het NOS-bericht aan refereert waarschuwt echter voor de nadelen van het thuiswerken, vooral voor de jongere werknemer. Onder andere kennisoverdracht is essentieel voor jonge medewerkers, wat wordt bemoeilijkt door thuiswerken. “We zien een groot verschil tussen de groepen jongeren tot dertig jaar en oudere medewerkers, waarbij de eerste groep vaker naar kantoor wil. Als je nog weinig kennis en netwerk hebt om op terug te vallen is thuiswerken lastig, zeker als je ook nog klein behuisd bent”, aldus Wawoe.

Vanuit FUTUR vinden we het belangrijk dat de behoeften van de jonge ambtenaar daarin worden meegenomen. Deels thuiswerken zou ook nadelig kunnen zijn voor jonge ambtenaren. Dus hoe kunnen we hybride werken zo inrichting dat er genoeg ruimte voor kennisoverdracht is? Mogelijk zijn er goede digitale opties of kan kennisoverdracht op kantoor nog meer gestimuleerd worden. Kennisoverdracht is natuurlijk niet alleen van belang voor de jonge ambtenaar, maar zeker ook voor de sector en individuele organisaties. Want jonge ambtenaren zijn de toekomst van de overheid.

In de plannen voor hybride werken is het daarom van belang om samen met de jonge ambtenaren te kijken hoe jonge werknemers een vliegende start kunnen (blijven) maken.

Dus jonge ambtenaar, bemoei je met de plannen voor hybride werken in jouw organisatie! En leidinggevende of coördinator hybride werken, betrek de jonge ambtenaar! Dat kan door contact op te nemen met jouw jongere collega, of via het jonge ambtenarennetwerk van jouw eigen organisatie.

Bij FUTUR hebben we contact met veel jonge ambtenarennetwerken door het hele land. Zowel van deze netwerken, als van individuele jonge ambtenaren horen we graag jullie mening en vragen over hybride werken onder dit bericht of naar info@futur.nl.

Lees hier verder.

Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!