Bericht van FUTUR over het coronavirus

Het Coronavirus COVID-19 houdt de wereld, waaronder Nederland, in zijn greep. Het is het gesprek van de dag. De ontwikkelingen en overheidsmaatregelen hebben impact op ieders leven. Buiten en binnen de publieke sector.

Relevant en betekenisvol werk

Het coronavirus heeft inmiddels een grote invloed op onze maatschappij. Deze situatie maakt opnieuw zichtbaar hoe relevant en betekenisvol het werk is dat verricht wordt in de (semi)publieke sector. In deze onzekere tijden wordt er in het onderwijs, de zorg en andere vitale functies van de maatschappij keihard gewerkt om de gevolgen van het virus zo beperkt mogelijk te houden. In gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en het Rijk wordt er hard gewerkt om de noodzakelijke overheidsprocessen en dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties draaiende te houden. Het is van groot belang dat al die collega’s zo goed mogelijk hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Deze situatie vraagt ook, meer dan ooit tevoren, om begrip, solidariteit en samenwerking tussen de publieke en private sector en tussen jong(er) en oud(er). 


Gevolgen voor het werk van FUTUR: tijdelijke aanpassingen 

Een ongewone situatie vraagt om passende maatregelen. Het coronavirus heeft inmiddels een grote invloed op ons dagelijks leven en daarmee ook, hoe bescheiden speler wij ook zijn, op het werk van FUTUR als landelijk netwerk voor jonge ambtenaren. Ons werk is namelijk gericht op het vertegenwoordigen van zo’n 217.000 jonge ambtenaren in Nederland en op het verbinden van die jonge ambtenaren. Maar we vertellen ook over de meerwaarde van de jonge ambtenaar, we werken aan het vernieuwen van de publieke sector en aan het verbeteren van het imago als werkgever. De huidige situatie heeft gevolgen voor dit werk in de komende maanden. Concreet betekent dit voor onze doelgroep, partners en geïnteresseerden, het volgende:

  • Opinie en visie. Afgelasting congressen. De congressen waarop wij in de maanden maart en april zouden spreken, zijn afgelast. Zo zouden bijvoorbeeld de kersverse Jonge Ambtenaar van het jaar 2020 en de voorzitter van FUTUR op verzoek van de minister een bijdrage leveren aan de opening van het WERKcongres over het werken in en aan overheidsorganisaties. En traditiegetrouw geven wij op de Nationale Carrièrebeurs in het voorjaar de workshop "Hoe word ik een jonge topambtenaar" om aspirant-ambtenaren te inspireren voor het vak. Deze, en andere congressen, zijn geannuleerd. Wij zullen zoeken naar andere mogelijkheden om onze visie op verjonging en vernieuwing te delen, maar je zult ook minder van ons horen. Een pas op de plaats is gepast.
  • Geen fysieke accounthouderbezoeken. FUTUR haalt overal in het land ideeën, wensen en behoeften van jonge ambtenaren op, om deze te bespreken met strategische partners om daadwerkelijk te kunnen werken aan vernieuwing. Elk bestuurslid is accounthouder voor een regio in Nederland. Helaas kunnen de geplande en de te plannen fysieke bezoeken van onze accounthouders geen doorgang vinden. Waar mogelijk, zullen wij de lokale jonge ambtenaren (netwerken) telefonisch spreken.
  • Geen events. De komende maanden, in ieder geval tot mei, zal FUTUR geen events organiseren. Houd de website in de gaten voor nieuwe edities van FUTUR Ontmoet, JANE, de start van de Jonge Ambtenaar van het Jaar en andere events (zoals de uitwisseling met gemeentesecretaressen, Jong&Waterschap19, de arbeidsmarktversnellers met het A&O Fonds Gemeenten).
  • Verlenging sollicitatieperiode. Zoals wellicht bekend, is het mogelijk om te solliciteren voor een aantal bestuursfuncties. Hartelijk dank voor de sollicitaties die wij al hebben mogen ontvangen. Tegelijkertijd kunnen wij ons voorstellen dat in deze tijden de aandacht even niet uitgaat naar solliciteren voor een bestuursfunctie. Bovendien hechten wij er waarde aan om sollicitanten fysiek te ontmoeten. Daarom verlengen we de sollicitatieperiode op dit moment van 22 maart tot en met 19 april. Bekijk hier alle openstaande vacatures.
  • Afsluiting bestuursjaar 2019-2020. De huidige overheidsmaatregelen duren tot en met 6 april. Tot die tijd blijft het huidige bestuur haar werk doen. We wachten nieuwe berichtgeving vanuit de overheid af. Er wordt bezien hoe en wanneer, in het licht van actuele ontwikkelingen rondom het Coronavirus, de afsluiting van het huidige bestuursjaar georganiseerd kan worden. 
  • Mogelijke vertraging partnergesprekken. Het is goed mogelijk dat de bezoeken aan onze partners vertraging oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip. De geplande en de te plannen overleggen zullen zoveel mogelijk telefonisch en/of middels digitale hulpmiddelen plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg met de betreffende partner. De aanpassingen vragen tijd. Daardoor kan het zijn dat we later met u contact opnemen, dan u van ons gewend bent. • Afspraken partnerships. Er zullen afspraken in partnerships zijn, die in deze ongewone tijd lastig zijn te realiseren. Een voorbeeld is een event. Wij vragen hiervoor begrip en nemen contact met u op om alternatieven en/ of een nieuwe planning te bespreken. 


Tot slot

Een ongewone situatie vraagt om aanpassingen. Wij vragen daarvoor begrip van al onze partners, achterban en organisaties waarmee FUTUR samenwerkt. Het is onduidelijk hoelang de situatie zal duren en hoelang de huidige maatregelen van kracht blijven. Namens de jonge ambtenaren in heel Nederland, wensen we iedereen sterkte die te maken heeft met het virus. 

Samen komen we sterker uit deze situatie. En in de tussentijd, werken we hard door aan een mooi Nederland met een open, integere en vernieuwende overheidsorganisatie die haar dienstverlening optimaliseert om voor ons allemaal van waarde te kunnen zijn! 

Pas op jezelf en elkaar.

Namens het bestuur van FUTUR, 

Tim Smit

Voorzitter Stichting FUTUR

Hét landelijke netwerk voor Jonge Ambtenaren

Hey jonge ambtenaar, zet je netwerk op de kaart!

FUTUR verzamelt alle jonge ambtenarennetwerken van Nederland.
Zorg dat jouw netwerk er bij staat!