Moderniseer de rijksoverheid en de arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren. Dat was de belangrijkste boodschap van de initiatiefnemers van ‘Jouw Digitale Stem’ aan minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst). Zij overhandigden het rapport ‘Dé ambtenaar bestaat niet. Pleidooi voor nieuwsgierigheid’, een breed behoeftenonderzoek onder 8.500 rijksambtenaren.
Op 1 januari 2017 verloopt de cao van Rijksambtenaren en is het tien jaar geleden dat er nieuwe cao-afspraken zijn gemaakt tussen de minister en de rijksvakbonden, buiten reguliere afspraken over loon en werkzekerheid. Liang de Beer (secretaris van FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk) en Semih Eski (voorzitter CNV Jongeren) steunden het initiatief en pleitten bij de minister om werk te maken van moderne arbeidsvoorwaarden, instroom van jongeren en MBO’ers en nieuwe vormen van inspraak.

Jongeren aannemen en vasthouden

Een van de uitkomsten is het rapport is dat 75% van de ambtenaren harde afspraken wil over het aannemen van jongeren om de gevolgen van vergrijzing tegen te gaan. De minister onderstreepte het belang van verjonging. Hij gaf aan dat de verschillende traineeprogramma’s bij het Rijk en het grote aantal vacatures bij de Belastingdienst op dit moment kansen voor vergroening bieden.
Verder benadrukte het rapport de behoefte aan een generatieneutrale cao met individuele keuzemogelijkheden. Mensen in verschillende levensfasen hebben verschillende behoeften en voorkeuren Zo prioriteren jongeren uitdaging, ontwikkeling en mobiliteit. De minister stelde ook de vraag: Hoe krijg ik mijn ambtenaren mobiel? Ambtenaren gaven aan zowel mobiliteit tussen organisaties als ontwikkeling binnen de organisatie belangrijk te vinden.

Navolging

De minister is blij met het uitgebreide onderzoek,  dat tot stand kwam door een samenwerking door Jouw Digitale Stem, FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals en FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk. Hij zou graag zien dat dit soort onderzoeken in de toekomst vaker worden uitgevoerd.
FUTUR en CNV Jongeren zullen de komende tijd de onderhandelingen rondom de nieuwe cao Rijk 2017 kritisch volgen om te kijken of er echt werk wordt gemaakt van meer diversiteit in het personeelsbestand, generatiegezonde arbeidsvoorwaarden en modernisering van inspraak.

Lees meer

De cao-onderhandelaars van FNV, CNV, CMHF, AC Rijksvakbonden en BZK hebben het rapport ontvangen. Het hele rapport is te lezen op www.caorijk2017.nl.

Leave a Comment