Puck van TilburgCommunicatie en JAvhJ

”Niet iedereen heeft een positief beeld van ambtenaren. Dat vind ik jammer omdat ambtenaren hard werken om een verschil te maken. Het zijn echte professionals die zich inzetten voor de publieke zaak. Als onderdeel van het bestuur van FUTUR wil ik graag het imago van ambtenaren verbeteren. Aan de ene kant door (succes)verhalen te delen van jonge ambtenaren en aan de andere kant door bij te dragen aan ambtelijk vakmanschap via het netwerk van FUTUR. FUTUR verbindt jonge ambtenaren zodat zij kennis kunnen uitwisselen en ideeën en ervaringen kunnen delen en daar zet ik me graag voor in.”

Puck van Tilburg is werkzaam bij Gemeente Westland.