Marjolein GeurtsSecretaris

“De toekomst is nu. Een toekomst waarin uitdagende vraagstukken ons tegemoet zullen komen. Vraagstukken die schreeuwen om een integrale aanpak vanuit verschillende expertise velden en beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan het verzekeren van een duurzaam, veilig en gezond voedselaanbod. Om tot innovatieve, goede maar ook haalbare oplossingen te komen denk ik dat samenwerken essentieel is. Samen bereik je namelijk meer dan alleen. Ik geloof dat FUTUR hieraan kan bijdragen door jonge, inspirerende en ambitieuze ambtenaren uit alle gelederen met elkaar te verbinden. Ik zet mij hier graag voor in, want wij zijn de toekomst!”

Marjolein Geurts is werkzaam bij het RIVM.