Judith de JongeJANE

De kracht van FUTUR is het verbinden van jonge ambtenaren onderling en mijns inziens ook vooral het verbinden van ambtenaren dwars door leeftijdslagen heen. Het is voor mij een groot plezier om aan deze verbinding mee te werken binnen het bestuur. Ik span mij ervoor in dat jonge ambtenaren geïnspireerd raken om hun werk bij de overheid in volle kracht uit te voeren – dit door bijvoorbeeld samen ideeën te creëren en met elkaar uit te wisselen.

Judith de Jonge is werkzaam voor Gemeente Harderwijk.