Emke WestraVoorzitter

“Ambtenaar 3.0, geen beleid maar kaders, netwerksamenleving, kantelen. Als overheid zijn we druk doende met onszelf opnieuw uit te vinden en wat onze toegevoegde waarde is. Het is mijn missie op de jonge ambtenaar te inspireren om aanjager te blijven van deze nieuwe ontwikkelingen, groot & klein, in de kantoortuinen van overheidsland. Om zich te blijven inzetten om dat te doen wat nodig is. Ik hoop ze te kunnen inspireren om daarbij de grenzen van hun rol en functie op te zoeken en misschien wel een beetje te overschrijden. Het komende jaar wil ik daar graag het gesprek over aangaan en voorbeelden hiervan binnen en buiten de landsgrenzen opzoeken. Bewust zijn van je eigen kracht is daarbij zo belangrijk. Young professionals zijn tot meer in staat dan wij en ook zijzelf denken!”

Emke Westra is werkzaam bij Gemeente Schiedam.