Op 23 en 24 juli 2015 zijn wij langs negen overheidsorganisatie gereisd om voorbeelden op te halen en in gesprek te gaan met jong ambtenaren en hun leidinggevenden.  Tijdens deze bezoeken hebben wij interviews afgenomen met jonge ambtenaren en bestuurders, waarbij wij hen hebben gevraagd op welke wijze zij hun rol pakken en hoe zij de leiding durven te nemen binnen de (veranderende) overheid.

De Futour toerde langs: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Tilburg, Gemeente Veldhoven, Gemeente Hengelo, Gemeente Enschede, Provincie Zwolle, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Zaanstad, Gemeente Hilversum.

Gedurende de Futour hebben wij gevraagd hoe jonge ambtenaren de leiding nemen en wat zij van de minister hierbij kunnen gebruiken. We hebben op 17 augustus vier aanbevelingen aan minister Stef Blok gepresenteerd:

Inspelen op expertise en professionaliteit

Het is lastig voor jonge ambtenaren om in te stromen bij de overheid. Het zou helpen om de jonge ambtenaar sneller een aanstelling te verlenen. Jonge ambtenaren moeten uitgaan van de eigen kwaliteiten en dicht bij zichzelf blijven om zo het onderscheid te kunnen maken. Jonge ambtenaren moeten de kansen zien en creëren. Om de jonge ambtenaar hierin te ondersteunen is het van belang dat organisaties in gesprek gaan met de jonge ambtenaar in over hun expertise en professionaliteit en samen met de jonge ambtenaar te onderzoeken hoe hij of zij zich verder kan ontwikkelen. Jonge ambtenaren moeten lef en durf hebben en ruimte krijgen om veranderingen door te voeren. Zorg dat er minder bureaucratie en regels zijn. Jonge ambtenaren zijn creatief en daar moet meer gebruik van worden gemaakt. Ook bezitten jonge ambtenaren andere kwaliteiten die in deze tijd hard nodig zijn.

Mix tussen jong en oud (diversiteit)

Aan het roer staan draait om de bemanning, om het team. Het is van belang dat de organisatie een afspiegeling is van de samenleving (diversiteit), maar ook een goede mix kent tussen jonge en oude ambtenaren. Jonge en oude ambtenaren vullen elkaar aan en dagen elkaar uit. Jonge ambtenaren brengen vernieuwing, uitdaging, reuring en specifieke kwaliteiten, maar kunnen tegelijkertijd veel leren van oude ambtenaren. Het is belangrijk dat de blik ook op buiten gericht is en kan worden geleerd van ideeën van andere organisaties.

De ondernemende ambtenaar: opdrachten door gehele overheid

De overheid heeft moeite met aan te haken hoe snel de maatschappij verandert en de mate van flexibilisering. Jonge ambtenaren kunnen helpen de maatschappij naar de overheid toe te brengen. Dit kan door bijvoorbeeld het concept te creëren: de ondernemende ambtenaar, waarbij er klussen worden verricht bij alle overheidsorganisaties door het hele land (onderlinge verbinding). Hierdoor wordt sneller kennis gedeeld, worden nieuwe inzichten naar binnen gebracht en worden medewerkers geïnspireerd.

Imagoverbetering overheid

Het is van belang om in te zetten op een imagoverbetering van de overheid en in gesprek te gaan met jonge ambtenaren als minister door het hele land. Op deze wijze kan aan de buitenwereld worden aangetoond dat jonge ambtenaren waardevol zijn voor een organisatie en dat het niet saai en oubollig is om bij een overheidsorganisatie te werken, maar juist leuk. Nodig jonge ambtenaren uit om mee te kijken bij de werkzaamheden van de minister en vice versa.

Bekijk ook het filmpje over het ambtelijk vakmanschap van de jonge ambtenaar en de boodschap van onze #Futour2015 aan minister Stef Blok.

Leave a Comment