Vandaag behandelt de Eerste Kamer na zes jaar het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet zorgt ervoor dat het arbeidsrecht van ambtenaren gelijk getrokken wordt met dat van gewone werknemers.  FUTUR, vertegenwoordiger van jonge ambtenaren in Nederland, vindt de normalisering ‘niet meer dan normaal’.

Aparte arbeidsverhoudingen passen niet bij werkwijze jonge generatie ambtenaren
Op dit moment hebben ambtenaren een bijzondere rechtspositie. Voor jonge ambtenaren, vers uit de studiebanken, is dat onbegrijpelijk. Overheidsorganisaties werken steeds meer samen met andere organisaties. Maatschappelijke uitdagingen laten zich al lang niet meer oplossen door de overheid alleen. Die pakt de ambtenaar van nu samen met maatschappelijk en private partners aan. De arbeidsverhoudingen bij de overheid zouden daarom gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het private bedrijfsleven. “Jonge ambtenaren denken niet meer in grenzen. Zij durven verder te kijken, óók buiten hun organisatie,” aldus Emke Westra (voorzitter FUTUR), “aparte verhoudingen binnen de overheid zijn dan ook uit de tijd.” Het wetsvoorstel maakt overigens geen einde aan het eigen karakter van het ambtenaarschap, maar koppelt de rechtspositie los van de Ambtenarenwet.

Normalisatie biedt kansen mobiliteit publieke sector
Door de aparte rechtspositie van ambtenaren zit de publieke sector vast. Doorstromen of switchen tussen overheidslagen gebeurt nauwelijks en de huidige situatie bemoeilijkt het uitwisselen van kennis en kwaliteit. Vooral jongeren zijn de dupe van deze inflexibele overheid. Samen met ouderen vormt de jonge generatie de grootste groep uitstromers. Een onwenselijke situatie, omdat jongeren hard nodig zijn voor een toekomstbestendige overheid. Normalisering zorgt voor ontschotting van de arbeidsmarkt en maakt één cao mogelijk voor zowel het rijk, provincie als gemeente. Dit biedt kansen voor het behouden van jong talent voor de publieke sector.

Nieuwe generatie weerbaarder tegen politieke willekeur
De reden voor andere verhoudingen tussen ambtenaren dan medewerkers in het private bedrijfsleven is om ambtenaren te beschermen tegen politieke willekeur. Daar zal de discussie vandaag in de Eerste Kamer onder meer over gaan. Hoewel de aandacht daarvoor van belang is, ziet FUTUR een nieuw evenwicht ontstaan. Naast de regels in het burgerlijke recht zijn er tegenwoordig andere beschermingsmechanismen tegen politici die willekeurig ambtenaren willen ontslaan. Denk alleen al aan de enorme kracht van social media en het steeds opener worden van de overheid.

Hoog tijd voor normalisering
Zes jaar na het indienen van de initiatiefwet door het CDA en D66 nadert nu de beslissing over het normalisatievoorstel. FUTUR vindt dat het tijd is dat de veranderende rol van de overheid en haar ambtenaren vertaald wordt naar wetgeving. De (jonge)ambtenaar van nu maakt op een andere manier verbinding met de samenleving. De verhouding ambtenarij-bestuur-maatschappij is niet hetzelfde als 100 jaar geleden. Het is aan de Eerste Kamer om hierin door te pakken, het is hoog tijd voor normalisering.

PERSREGEL
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Emke Westra (voorzitter FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk), via
info@futur.nl of 06-53963337

Leave a Comment