Overheidsorganisaties moeten flink bezuinigen. Er is vrijwel geen plek meer voor instroom van jong talent. Het personeelsbestand bij de overheid vergrijst als gevolg hiervan in rap tempo. Het is een bekend verhaal. Dat de overheid op veel fronten faalt op ICT projecten en investeringen verbaast Futur, het landelijke netwerk voor jonge ambtenaren, dan ook niets.

‘Dringend gewenst: overheid die verstand heeft van ICT’, kopt de NRC op 7 juni 2014. Het gebrek aan dat verstand komt mede door het gebrek aan jonge collega’s binnen de overheid en de beperkte rol die jonge ambtenaren veelal hebben bij ontwikkelingen op (onder andere) ICT-gebied. “Een  betere samenwerking met jonge collega’s kan veel ICT problemen voorkomen”, aldus Florus van der Linden, voorzitter van Futur. De meeste ambtenaren die nu op posities zitten waar belangrijke beslissingen over ICT-projecten worden genomen, zijn niet in een tijdperk van PC’s, internet, laat staan tablets en smartphones geboren.

“De diginatives, geboren en volkomen thuis in de wereld van technologie en sociale media,  komen de overheid bijna niet meer binnen. Vaak worden ze direct na de studie opgepikt door commerciële bureaus, omdat de overheid een vacaturestop heeft. Het is een averechtse bezuiniging van de overheid, die later voor miljoenen euro’s die kennis weer moet inkopen van dure bureaus.” De overheid zal meer moeten investeren in jong talent. Niet alleen om jonge talenten binnen te halen, maar ook de kennis en kunde die wel binnen de overheid aanwezig is, beter te benutten. “Futur krijgt te vaak geluiden van jonge collega’s dat ze niet de ruimte kunnen nemen om veranderingen te starten of innovatieve (ICT-) ideeën te delen.”

Overheden die moeten veranderen, zullen de stem van de jonge collega’s serieuzer moeten nemen. Juist bij essentiële beslissingen. Er zal een betere samenwerking tussen de ervaren en de jonge collega’s moeten komen.  Te vaak nog worden de besturen gevormd door oudere, ervaren collega’s, die veelal minder goed thuis zijn in de wereld van techniek en sociale media. Ervaring kan die gevallen soms zelf een negatieve eigenschap vormen. De invloed van een nieuwe generatie jonge ambtenaren op belangrijke veranderprocessen, zal groter moeten worden om falende, miljoenen verslindende ICT-projecten in de toekomst te voorkomen.

Hoe dat te doen? “Heel simpel. Betrek de jonge collega’s die je hebt in je bestuur of project. Nodig ze simpelweg uit bij cruciale beslissingen en geef ze meer verantwoordelijkheid,” aldus Van der Linden. “De vacaturestop voor jong talent is funest voor een veranderende overheid. Daar kan en moet nú iets aan gedaan worden. Desnoods met tijdelijke contracten en traineeplaatsen. Daarbij moeten de jonge collega’s die wel actief zijn in de overheid een serieuze gesprekspartner zijn bij ICT ontwikkelingen. Jonge collega’s hebben de kennis, kunde en ervaring op dit gebied vaak van nature in huis.

Leave a Comment