Tien genomineerden #JAvhJ18 bekend!

De shortlist van tien kandidaten die in de race zijn voor de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018 is bekend.  De tien kandidaten werden geselecteerd uit meer dan 70 nominaties uit diverse overheidsorganisaties. Voorzitter Emke Westra is onder de indruk: ‘We zijn trots op zoveel talentvolle jonge ambtenaren. De tien vielen op vanwege hun vernieuwende aanpak en vertegenwoordigen de verandering die de overheid nodig heeft’.

Elk jaar organiseert FUTUR de verkiezing van de Jonge Ambtenaar van het Jaar (JAvhJ) om jonge ambtenaren in de spotlights te zetten. Dit jaar is het thema ‘Verandervoerders’. Met een buitenwereld die constant in beweging is, kan de overheid niet blijven doen wat ze altijd al deed. Verandering is geen doel op zich, maar een middel om bij de tijd te blijven. Veel overheidsorganisaties proberen te anticiperen op komende ontwikkelingen. Jonge ambtenaren spelen hierin een belangrijke rol. Ze worden niet belemmerd door ervaring en doordat ze zijn opgegroeid in een andere generatie, kijken zij anders naar de wereld. Zij zien veranderingen vaak sneller aankomen en kunnen dat vertalen naar hun werk. Wat door de een als baanbrekend wordt gezien wordt door een jonge ambtenaar als een vanzelfsprekendheid ervaren.

Dit jaar is FUTUR op zoek naar deze ‘Verandervoerders’, jonge ambtenaren die verandering voortbrengen. Dat kunnen jonge professionals zijn die het werk net even anders aanpakken, die zorgen voor vernieuwing in de organisatie of die op innovatieve wijze werken aan maatschappelijke thema’s. Het gaat om ambtenaren die lef hebben, vernieuwend zijn en bijdragen aan succesvolle veranderingen. Ze zien wat nodig is voor de maatschappij en voor hun organisatie en weten daarop goed te anticiperen. Ze lopen voorop in verandering en weten anderen mee te krijgen. Het gaat om professionals tot de leeftijd van 36 jaar met een hart voor publieke zaak en zich 100% inzetten om een verschil te maken.

De genomineerden gaan door naar de selectiedag op 10 november die wordt georganiseerd in samenwerking met JS Consultancy. Op die dag worden de vier finalisten bepaald die het tegen elkaar zullen opnemen tijdens de verkiezingsavond op 18 januari 2018 in Rotterdam.

Vincent Breen

Vincent Breen - Ruimtecoach, gemeente Raalte

Hoe ik het anders doe? Ik weet het niet precies. Mijn collega’s vroegen het aan een aantal inwoners. Zij zeiden: “Vincent voldoet op geen enkele manier aan het stereotype beeld van een ambtenaar, hij is een publieke pionier.” “Hij geeft vertrouwen en krijgt daardoor vertrouwen terug.” “Vincent kan goed luisteren en weet belangen goed bij elkaar te brengen.”

Duidelijk is dat de meeste veranderingen buiten het gemeentehuis beginnen. Kortom: ga naar buiten! Sinds dit jaar doe ik dat als Ruimtecoach. Bij (bouw)plannen, van groot tot klein, zoek ik samen met ondernemers de ruimte binnen de ruimtelijke regelbrij en zo nodig een beetje er buiten. Want waarom zou je wachten tot in 2021 de Omgevingswet is ingevoerd, als het nu al anders kan?

De afgelopen jaren heb ik me breed kunnen ontwikkelen; een goede basis voor mijn huidige werk. Ik ontwikkelde beleid op het gebied van planologie, toerisme en sport. Daarnaast werd ik als projectleider ingezet op politiek-gevoelige projecten zoals de realisatie van een asielzoekerscentrum.

Wat je opdracht ook is, je komt een aardig eind met oprecht luisteren en goed uitleggen wat je doet. Dat lijkt simpel… en dat is het ook. Misschien is dat wel wat ik anders doe: dingen simpel houden. Dat werkt.

Boudewijn Kopp

Boudewijn Kopp - Beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid, gemeente Leiden

Werken in en voor de stad waar je opgegroeid bent en nu nog steeds woont, Leiden, is het mooiste wat er is. Helemaal als je kan bijdragen aan zo’n groots vraagstuk als de energietransitie. Wanneer er dan ook nog een nominatie voor de Jonge Ambtenaar van het Jaar verkiezing uitrolt, maakt dit mij natuurlijk ontzettend trots.

Als beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid ben ik onder andere de afgelopen twee jaar projectleider voor de Leidse Warmtevisie geweest. Het verbinden van interne en externe partijen aan de opgave om een aardgasvrij Leiden in 2050 gerealiseerd te hebben, zowel top-down als bottom-up werken en heldere kaders vanuit de lokale overheid schetsen zijn een aantal zaken waar ik in dit traject mee bezig ben geweest en wat mij betreft cruciaal om zo’n grote opgave te laten slagen. Het is mooi om te zien dat de gemeente Leiden op dit dossier binnen twee jaar een nationale voorbeeldfunctie heeft bemachtigd.

Dwight van van de Vijver

Dwight van van de vijver - Inspecteur en landelijk projectleider, Politie

Als wijkagent zag ik de kloof tussen bevolkingsgroepen, collega’s, jongeren en instanties groeien. Kijkend naar onze eigen organisatie en onze rol in de samenleving besloot ik mijn stem via ‘spoken word’ en ‘rap’ in te zetten om de nuance en verbinding te zoeken aan de hand van het thema etnisch profileren. Inmiddels ben ik inspecteur en beweeg ik tussen de straat, professionals, de gehele organisatie en adviseer ik leden uit de tweede kamer. Ik geef om alle mensen en zoek naar duurzame constructieve verbinding. Dit leg ik regelmatig op vernieuwende wijze uit op televisie en radio als boegbeeld voor de politie. De wijken in Nederland veiliger maken is iets waar wij als politie naar streven in samenwerking met Gemeenten, Jongerenwerkers en andere instanties. Naast traditioneel “boeven vangen” zie ik een grote meerwaarde in samen zoeken naar manieren om “boef worden” te voorkomen. Door nu onder andere te werken aan inclusie hoop ik te bouwen aan een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is, mee mag doen en vooral mee wil doen. Daarbij is mijn mond mijn beste wapen!

Shirley Elands

Shirley Elands - Innovatie adviseur, Kadaster

In mijn functie van innovatie adviseur probeer ik het Kadaster te bewegen tot kortcyclische innovaties. d.m.v. het implementeren van methodieken zoals ‘lean start-up’ en ‘design thinking’ waarbij de gebruiker centraal staat.

Ik geloof in innoveren in multidisciplinaire teams, samen met het bedrijfsleven en kennisinstituten. Samen met o.a. Hogeschool Windesheim en gemeente Zwolle heb ik een co-workingspace geopend en een makerspace gerealiseerd. Daarnaast zet ik ook hackathons in, waarbij open data sets slim worden gecombineerd, om maatschappelijke vraagstukken o.b.v. nieuwe inzichten en technologieën te beantwoorden.

Naast deze werkzaamheden heb ik in de rol van team lead een applicatie ontwikkeld voor dementerenden. Deze applicatie ondersteund aangedane hersenfuncties d.m.v. Mixed Reality en Machine Learning.

Als vrijwilliger heb ik vanuit de EU mijzelf ingezet voor Nepal en als start-up consultant in Indonesië. Als spreker deel ik graag ik mijn ideeen en ervaringen met anderen en en heeft ze zich als coach voor o.a. de TEDx Awards ingezet.
In 2015 behaalde ik mijn master Entrepreneurship aan RSM met de I WILL statement: ‘I WILL challenge conformity and cultivate innovation’.
Tijdens mijn studie heb ik als trainee bij het Nederlandse consulaat-generaal in Miami gewerkt, gestudeerd aan o.a. Fudan University in Shanghai, als team captain de regional finals in Londen van de Hult Prize Awards behaald en een Nyenrode scholarship toegewezen gekregen o.b.v. haar “remarkable talent, knowledge and team spirit”

Jelle van Haaster

Jelle Haaster - Promovendus, Ministerie van Defensie

Vaak komt het voor dat er geen gebaand pad is voor innovatieve procedures of technologieën binnen de overheid. Voorbeelden uit mijn eigen ervaring: Mag ik met een onderhuids NFC-implantaat een beveiligde ruimte binnen? Mag ik appen met stamoudsten in uitzendgebied? Mag ik meekijken met een patrouille via virtual reality? Mag ik zelf apps uitbrengen voor mijn collega’s?
Ik geloof dat wij als de jongste 11% binnen de overheid, de jonge ambtenaren tot 36 jaar, een functie hebben om dit soort nieuwe technologieën bij de overheid naar binnen te duwen. Ook al zegt leeftijd niets over innovatieve mind-set, een gemiddelde leeftijd van 48 jaar binnen het ambtenarenbestand is aan de hoge kant. De formatieve ervaringen van het geboortejaar 1969 zien er toch behoorlijk anders uit dan die van de jonge ambtenaar.
Wij als jonge ambtenaren kunnen de 21e eeuw en de ‘tech’ die daarbij hoort bij de overheid naar binnen trekken. Dat zie ik als onze taak en wat onze leeftijdgenoten buiten de overheid van ons mogen verwachten.

Severine van den Broek

Severine van den Broek - sr. adviseur, Rijkswaterstaat

Mijn ouders leerde mij zelfstandig te zijn, draag verantwoordelijkheid voor je eigen geluk. De geschiedkundige leerde mij context te analyseren, voor alles is er een reden. De bestuurskundige leerde mij een visie, streef geluk na voor de meeste mensen. Mijn dieren leren mij te observeren, gedrag zegt meer dan duizend woorden Mijn instructeurs leren mij dat elke actie reactie geeft, trainen is overdrijven. Mijn collega’s leren mij het avontuur aan te gaan, altijd opzoek naar de alternatieve route. Mijn naasten leren mij gerond te blijven, die prikken toch overal doorheen.

Zo verandert elke dag mijn begrip van de wereld en elke dag verander ik vrolijk mee.

Sahil Achahboun

Sahil Achahboun - Adviseur P&O en Projectleider wijktraineeprogramma, Gemeente Den Haag

Veranderingen teweeg brengen kun je niet alleen. Een echte verandervoerder is iemand die partijen verbindt en daarmee inspeelt op de veranderende maatschappij. Als ambtenaar buig ik me over zaken die ons allen aangaan. Namelijk hoe benutten we de krachten die de diversiteit in onze samenleving te bieden heeft?

Als verandervoerder draag ik samen met mijn collega’s bij aan een arbeidsmarkt waarin plek is voor iedereen. De tijdgeest vraagt om nieuwe invalshoeken en om de dingen niet meer te doen zoals we ze altijd deden. In het onderwijs werd ik al geconfronteerd met ‘zo-doen-we-dat-hier-mechanismen’ die iemand met mijn achtergrond niet gunstig gezind bleken. Ook met het betreden van de arbeidsmarkt liep ik tegen hetzelfde aan. Die ervaringen neem ik nu mee in mijn werk en blijken van meerwaarde te zijn in de aanpak naar een meer inclusieve arbeidsmarkt waarin groepen niet onbewust worden uitgesloten. De dingen die we doen, ook als overheidspartijen, zijn niet altijd even effectief meer als voorheen. Ik heb nu de dankbare taak om jong talent te bewapenen met de nodige skills voor de huidige arbeidsmarkt en tegelijkertijd diezelfde arbeidsmarkt te attenderen op haar blinde vlekken. Verandering vraagt namelijk inzet van alle kanten.

Lisette Stevens

Lisette Stevens - Beleidsadviseur, Gemeente Westerveld

Na mijn Engelstalige masterstudie Change Management had ik kunnen solliciteren bij een grote multinational, maar ik heb gekozen voor een kleine, gemoedelijke en natuurrijke gemeente in Drenthe.
Hier beleef ik een mooi avontuur, want ook in Drenthe moeten we blijvend anticiperen op de ontwikkelingen in een snel veranderende wereld! Samen met inwoners, collega’s en partners werk ik aan de transformatie in het Sociaal Domein en de organisatieontwikkeling van de gemeente Westerveld.

Mijn veranderaanpak is verwarrend eenvoudig: “Be the change that you wish to see in the world”. Ik probeer altijd bij mezelf te blijven, puur natuur, en moedig andere mensen aan om dat ook te doen. Ik geniet ervan om complexe vraagstukken op een creatieve manier begrijpelijk, leuk en eenvoudig te maken, zodat iedereen mee kan doen. Storytelling, knip-en plaksessies, going undercover, kan het allemaal nog even nét iets gekker?! DOEN! Uiteraard is daar soms best een portie lef voor nodig en gaat het met vallen en opstaan, maar als jíj weet waarmee je bezig bent… Relativeer! Je kunt het leven ook met een vrolijk gezicht serieus nemen :)

Wouter Struijk

Wouter Struijk - Beleidsadviseur jeugd en onderwijs, gemeente Schiedam

Mijn naam is Wouter Struijk (29 jaar) beleidsadviseur Jeugd & Onderwijs bij de gemeente Schiedam, gemeenteraadslid in de gemeente Nissewaard en inwoners van Spijkenisse. Ik zie de samenleving veranderen. De wereld wordt steeds platter en kleiner. Nieuwe generaties veroorloven zich een andere positie in de samenleving. De uitdaging is om als overheid de aansluiting te behouden. Is de overheid in deze vorm nog wel houdbaar richting de toekomst? Als ambtenaar leg ik voortdurend verbindingen tussen jongeren, ambtenaren en politici over de ontwikkeling in de samenleving en bewustzijn over elkaar rol. Dat betekent dat we nieuwe vormen organiseren en ruimte durven geven aan bewegingen en initiatieven zonder dat we precies weten wat eruit komt. Vooral dat laatste is eng, maar zo ontzettend belangrijk om pareltjes te laten ontstaan. In het samenspel tussen gemeente, politiek en inwoners in de context van een veranderende werkelijkheid probeer ik een waardevolle bijdrage te leveren.

Niek Verlaan

Niek Verlaan - Beleidsadviseur Volksgezondheid en Projectmanager Mobiliteit, Gemeente Utrecht

Als je de doelgroep niet betrekt, is het slechts toeval wanneer je een passende oplossing verzint. Dit inzicht vormt de kern van mijn werk als beleidsadviseur Volksgezondheid en projectmanager Mobiliteit bij de gemeente Utrecht. Mensen gedragen zich lang niet altijd rationeel; emoties, gewoontegedrag of andere invloeden spelen vaak een grote rol in de keuzes die we maken. Om verandering te krijgen is het belangrijk om te weten waarom mensen doen wat ze doen, en hoe kan je daar nou beter achter komen door ze te betrekken? Met technieken als ‘nudging’ en andere gedragstechnieken help ik collega’s om op nieuwe manieren de doelgroep te bereiken. En soms moeten we gewoon beginnen en kijken hoe mensen daar op reageren. Fietswerkplekken, bootcamp in de garage, onderzoek naar staand werken; ik begin gewoon en zie gaandeweg wel of het werkt en waar we tegenaan lopen. Je kan toch niet alles voorzien! Alle kennis en ervaring deel ik graag en daardoor zijn anderen ook bereid met mij te delen. Alleen gaat misschien wel sneller, samen komen we verder! En zo draag ik bij aan een mooier en gezonder Utrecht.