Op 29 november was in Utrecht, in samenwerking met Belastingdienst Jong, het evenement “Jong en Pensioen”. Zo’n 40 geïnteresseerde jonge ambtenaren kwamen naar deze discussiebijeenkomst onder leiding van avondvoorzitter Thomas van Zijl. Al tijdens de inleiding over de ontwikkeling van ons pensioenstelsel door Roel Mehlkopf (DNB)  kwamen vanuit de zaal al vragen of er ter zijner tijd gerekend kon worden op pensioen. Hierna was het de beurt aan het discussiepanel bestaande uit Corine Wortmann (Bestuursvoorzitter ABP), Michael Visser (Tilburg University) en Robin Fransman (De Argumentenfabriek). Centrale vraag in de discussie, ook voortkomend uit reacties uit de zaal, was de vraag of zelf sparen voor pensioen noodzakelijk is. Robin Fransman bepleitte dat het niet noodzakelijk was om zelf te sparen, onder andere omdat je tegen die tijd je huis hebt afgelost en er tegenwoordig meer tweeverdienders zijn die allebei pensioen opbouwen, en gaf aan dat al dat sparen alleen maar werkgelegenheid kost.
Corine Wortmann zag dit anders, zij gaf alleen dat het pensioen bij niet-sparen alleen in een ideaalsituatie (afgelost huis, tweeverdienders, niet gescheiden) afdoende is. Het pensioenvraagstuk werd zo vanuit verschillende perspectieven bezien, maar niemand wist te vertellen er in de toekomst gaat gebeuren (er zijn ook Armageddon-scenario’s aan bod gekomen) en dus ook niet hoe we daar het best op in kunnen spelen. Het algemene advies naar aanleiding van deze avond was dan ook: besteed af en toe eens tijd om je te verdiepen in je pensioen, vooral rondom ‘levensgebeurtenissen’ als trouwen, kinderen, het starten van een eigen bedrijf etc. De borrel na afloop smaakte goed en er werd hartelijk gelachen om de presentatie met foto’s die waren bewerkt met de ‘ouder-maak-app’.

Leave a Comment