De stichting

Zet je netwerk op de kaart!

FUTUR is hét landelijke netwerk van én voor jonge ambtenaren die werkzaam zijn bij overheidsorganisaties in Nederland. FUTUR brengt jonge ambtenaren met elkaar in contact voor netwerkvorming, uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën.

FUTUR streeft naar vernieuwing van de overheidsorganisatie en naar een beter imago van de overheid als werkgever. FUTURisten zijn bevlogen, betrokken, ambitieus en meer dan gemiddeld geïnteresseerd in ontwikkelingen binnen de maatschappij, de politiek en vooral de overheid. Het openbaar bestuur, in al haar complexiteit, heeft onze bijzondere aandacht.

De jonge ambtenaren in onze doelgroep zijn werkzaam bij de rijksoverheid (ministeries, zelfstandige bestuursorganen, Hoge Colleges van Staat, Rechterlijke Macht), de decentrale overheid (provincies, stadsregio’s, waterschappen en gemeenten), wetenschappelijke instellingen, het onderwijs, de politie en ook bij politieke partijen.

In 1997 is FUTUR door onder anderen Joost Eerdmans, Erik Wouters en Nelleke Barning opgericht als jongerenorganisatie van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM). Sinds juli 2003 is FUTUR een onafhankelijke, zelfstandige stichting.

Onze missie

Hier doen we het voor

Stichting FUTUR zet zich in om de meerwaarde van jonge ambtenaren voor de publieke sector onder de aandacht te brengen.

FUTUR draagt bij aan de profilering van jonge ambtenaren tot 36 jaar. FUTUR biedt een platform voor jonge ambtenaren die betrokken zijn bij publieke vraagstukken, die een visie hebben op (werken binnen) de publieke sector, die ambitieus zijn om vernieuwing tot stand te brengen en die verbindingen leggen tussen verschillende partijen. Hiermee streeft FUTUR naar vernieuwing van de overheid en het verbeteren van het imago van de jonge ambtenaar.

Zo doen we dat

FUTUR organiseert jaarlijks de verkiezing van Jonge Ambtenaar van het Jaar. In aanloop naar deze verkiezing organiseert de stichting verschillende evenementen en activiteiten gericht op netwerkvorming, uitwisseling van kennis en ervaringen ten behoeve van de inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van jonge ambtenaren.

FUTUR is een landelijke stichting en legt voor de uitvoering van evenementen en activiteiten verbindingen met lokale en regionale netwerken van jonge ambtenaren en andere partners.

Onze belofte

FUTUR is…

Betrokken

  • We kennen de jonge ambtenaar
  • We weten wat er speelt in de publieke sector
FUTUR is…

Ambitieus

  • We hebben lef, nemen initiatief en zijn kritisch op de status quo
  • We zijn continu op zoek naar creatieve mogelijkheden om de meerwaarde van jonge ambtenaren onder de aandacht te brengen
FUTUR is…

Visionair

  • We zijn vernieuwend in (de aanpak van) onze evenementen en activiteiten
  • We inspireren en motiveren jonge ambtenaren om de overheid te vernieuwen
FUTUR is…

Verbindend

  • We zoeken verbinding met jonge ambtenaren, netwerken en partners
  • We zijn enthousiast en gedreven in samenwerking

Het bestuur

Het bestuur van FUTUR bestaat uit jonge ambtenaren die met veel enthousiasme op vrijwillige basis tijd en energie steken in de organisatie van alle activiteiten en initiatieven.

Partners & sponsoren

Stichting FUTUR wordt mede mogelijk gemaakt door partners en sponsoren die jonge ambtenaren een warm hart toedragen!