Vandaag is de Declaration of the Youth aangeboden aan secretaris generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Richard van Zwol en Assistent Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Thomas Gass tijdens Civil Servants Forum in Den Haag. Jongeren van over de hele wereld droegen bij aan deze Declaratie, die hun belangrijkste zorgen en aanbevelingen bevat voor overheden wereldwijd. De Declaration of the Youth kwam stand door samenwerking tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, jonge ambtenaren netwerk FUTUR en de VN Jongerenvertegenwoordigers.

De jongeren roepen in de Declaratie de overheid op om onder andere pioniers te zijn in het vinden van innovatieve oplossingen, risico niet te mdurven nemen en een weerspiegeling te zijn van de samenleving die zij dienen. Deze eigenschappen zijn belangrijk voor overheden om bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals. Jongeren over de hele wereld hebben zich hierover uitgesproken en sporen overheden aan om deze aanbevelingen serieus te nemen.

Totstandkoming
De Jonge Ambtenaren van FUTUR spraken samen met VN Jongerenvertegenwoordigers jongeren uit elf verschillende landen, van Benin tot Venezuela en van Pakistan tot de Verenigde Staten. Deze jongeren spraken vanuit de context in hun eigen land en hun eigen ervaringen. Dit zorgde ervoor dat er een gebalanceerd en inclusief beeld ontstond over de problemen die zij ervaren. Daarna gingen ongeveer 60 jonge ambtenaren in gesprek over hoe overheden zichzelf kunnen verbeteren en kunnen innoveren om aan de wensen en verwachtingen van de jongeren tegemoet te komen. Op basis daarvan is de Declaratie geschreven.

Sustainable Development Goals
Sinds 2015 kent de wereld de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen en alle landen hebben toegezegd om deze doelen te halen voor 2030. In totaal zijn er zeventien doelen die gaan over zeer uiteenlopende problemen; van klimaatverandering tot armoede. Bij het behalen van deze doelstellingen spelen overheden een sleutelrol. Daarom organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken dit jaar in Nederland het UN Public Service Forum. Ministers en vertegenwoordigers van overheden van over de hele wereld zijn twee dagen in gesprek gegaan hoe publieke diensten kunnen bijdragen aan de SDG’s.

Leave a Comment