“Ondernemende ambtenaren moeten zich niet laten tegenhouden door regels en beleid”, aldus Emke Westra, voorzitter van FUTUR . Ze werd werd geïnterviewd voor de special ‘Werken bij de overheid’ van VNG magazine.

Door de decentralisatie van overheidstaken, technologisering en toenemend contact met de samenleving verandert het werk van ambtenaren. Zij hebben nieuwe competenties nodig en scholen zich permanent bij. Emke Westra stelt dat ambtenaren concrete resultaten in de samenleving neer horen te zetten. “Je wordt geen ambtenaar om beleidsstukken af te leveren, maar om het verschil te maken.”

FUTUR organiseert jaarlijks de verkiezing van de Jonge Ambtenaar van het Jaar. Dit keer is het thema ‘over grenzen’. Daar is voor gekozen omdat overheden steeds meer samenwerken met maatschappelijke partners, inwoners en andere overheidsorganisaties. Westra: “Over grenzen gaan heeft alles te maken met professionalisering. Dat kunnen persoonlijke grenzen zijn die je verlegt in het werk of letterlijke grenzen door bij meerdere overheidsorganisaties binnen of buiten de landsgrenzen te werken. Ambtenaren die zich ontwikkelen, stappen uit hun comfortzone en zoeken de grenzen van hun rol en functie op. Dat hoort bij het ontwikkelen van ambtelijk vakmanschap, eigen verantwoordelijkheid pakken en zien wat nodig is. ‘Dat staat niet in mijn functieomschrijving’ bestaat niet meer. Jonge ambtenaren denken niet in een functieomschrijving, die doen wat nodig is.”

Er ontstaat noodzaak bij de overheid om jong talent binnen te halen. Er zijn weinig 30-minners tegenover heel veel 60-plussers die straks met pensioen gaan. Het blijkt ook lastig om jong talent binnen te houden. Dat heeft volgens Westra te maken met een gebrek aan doorgroeimogelijkheden, opleidingstrajecten en zeker ook aan mogelijkheden tot flexibel kunnen werken. “Investeer in jong talent en houd de organisatie jong van geest. Zorg voor diversiteit in het HR-beleid waarin alle generaties zich gespiegeld zien.”

Volgens Westra gaat het bij de professionalisering van ambtenaren om een samenspel tussen organisatie en individu. Ondernemende ambtenaren moeten zich echter niet laten tegenhouden door regels en beleid. “Als je een kans ziet, maak er dan iets van, er is meer mogelijk dan je denkt. Neem de regie in eigen hand en ga het gesprek aan.” Managers horen initiatieven te belonen, die mogen wat Westra betreft niet vastlopen op uren of geld. Waar een wil is, is een weg.

Lees hier het hele interview.

Leave a Comment